OBS! Eldningsförbud

OBS!!! Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att from 25/7 kl 16 får ingen typ av grillning eller eldning ske utomhus, gäller tills vidare. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Läs mer här.