Regler

  • När det är många uppe vid klubben har vi ett kösystem för att hålla reda på turordningen.
  • Turordningen räknas efter den ordning som man kommer till anläggningen och skriver upp sig på åkarlistan.
  • Efter sitt åk får man skriva upp sig igen.
  • Båtföraren ansvarar för åktiden (max åktid vid köbildning är ca 10 min).
  • Du som är på tur att åka skall vara ombytt (uppvärmd) och redo på bryggan när båten kommer in.
  • Var och en skall efter avslutad åkning ställa tillbaka använd utrustning på rätt plats efter sig.