Båtförare

Då det är dålig täckning på vår anläggning så är det svårt att nå personerna under deras båtjour.

Kristina Johansson

072-744 71 88

 

Bosse Ulander

0708-97 84 06

 

Anders Kästel

0708-16 88 39

 

Urban Henning

0734-28 57 78

 

Mikael Grekula

0730-72 90 18

 

Mikael Gustafsson

072-885 34 25

 

Rikard Toren

0707-51 99 33