ÅRSMÖTE 2014

Bollebygds Vattenskidklubbs Årsmöte hålls i år 2014, tisdagen 25 mars kl 18:00.

Vi kommer att vara i “Krafthuset” Vikingsborgs gränd 4 (vid järnvägen) i Bollebygd.

Alla är Hjärtligt Välkomna!

Kallelse med förslag på dagordning är utskickat till medlemmarna med post.